Bao lì xì – Canh Tý 2020

150,000VND SOLD OUT

150,000VND

Qty

– Artwork của Sơn Nguyễn.
– Sản xuất bới CƠM HỘP Sài Gòn.
– Số lượng sản xuất giới hạn.
– Chi tiết:
Một bộ gồm 06 bao lì xì:
+ 02 bao lì xì Chuột Hạnh Phúc.
+ 02 bao lì xì Chuột Sức Khỏe.
+ 02 bao lì xì Chuột May Mắn.

Read more

You may also like