Mice Fiesta A3 Print

460,000VND SOLD OUT

460,000VND

Qty

– Tác phẩm bởi Purple Taro Cat.
– In bởi WEDOGOOD.
– Số lượng giới hạn: 50 bản.
– Chi tiết:
In risograph khổ A3 với 5 màu sắc.
Kí tên và đánh số bằng chữ viết tay.
Hãy tái chế packaging của sản phẩm.

Read more

You may also like