WEDOGOOD_ava

WEDOGOOD

Wedogood là một studio thiết kế và in ấn risograph được chạy bởi Jay Vũ, Ngọc Võ và Tú Lê. Studio của chúng mình thiết kế các project đa dạng từ in ấn risograph tới trưng bày triển lãm, nhận diện thương hiệu và cả thể nghiệm thị giác. Hãy liên lạc nếu bạn muốn hợp tác cùng studio từ việc thiết kế, in ấn và cả đi ăn kem.

Cooked by WEDOGOOD