viet-huynh

Việt Huỳnh

Việt Huỳnh – Hiện nay đang sống và làm việc tại San Francisco, với công việc là một Graphic Designer/Art Director. Mặc dù đang xa xứ nhưng tâm trí anh luôn hướng về Sài Gòn. Anh là một trong những thành viên sáng lập nên CƠM HỘP.

Bên cạnh đó, niềm tự hào của anh còn là làm “cha” của hai em mèo béo Sam và Gigi.

(Tìm hiểu thêm: dribbble.com/viethuynh)

Cooked by Việt Huỳnh