Phong Studio_ava

The O Room

The o room tập trung vào mảng điêu khắc, tạo hình nhân vật. The o room lấy chất liệu từ chính cuộc sống thường ngày, dùng văn hóa và những điều tưởng chừng quen thuộc trong cuộc sống để khắc hoạ thành một thế giới riêng với những nhân vật có sức sống riêng.