xeko (1)

Thảo Xeko

Mình là Thảo Xeko – hoạ sĩ minh hoạ và người làm đồ chơi.
Mình đã và đang tạo ra những điều tích cực mỗi ngày.
Làm nghệ thuật khiến mình cảm thấy tốt hơn, đủ đầy hơn. Nó làm mình nhìn bản thân và mọi thứ xung quanh đa chiều hơn.
Mình sẽ tạo ra nhiều điều tích cực hơn nữa. Để nó kết thành một thế giới riêng, để mà khi buồn bạn chỉ cần tới, và mọi thứ lại quay về thời điểm bắt đầu, nhưng tốt đẹp hơn.
Và thứ duy nhất bạn cần làm là nhắm mắt và hít thở.

https://www.behance.net/trinhputha67e2

Cooked by Thảo Xeko