Tat_Sy_ava

Tất Sỹ

Mình là Tất Sỹ,Mình sinh năm 1995. Hiện là họa sĩ minh họa làm việc tự do. Mình sống tại TP.HCM. Mình tốt nghiệp đại học Kiến Trúc TP.HCM khoa Thiết kế Đồ họa và làm họa sĩ minh họa cho báo được hơn 2 năm. Hiện tại mình đang đi theo hướng minh họa sách và kịch bản sách cũng như phát triển một vài dự án cá nhân để tìm hiểu bản thân.

Tìm hiểu thêm về Sỹ:

Behance.net/Tatsy