IMG_1751 (1)

Sơn Nguyễn

Xin chào ! Tôi tên là Nguyễn Thành Sơn.

Tôi là một nghệ sỹ tự do ở Việt Nam và hiện tại đang sinh sống ở Quebec, Canada. Sở thích và đam mê chủ yếu của tôi là nghệ thuật nói chung, đặc biệt là nghệ thuật đường phố, tranh vẽ minh họa và những đồ tự làm. Công việc chính của tôi là nghệ sỹ xăm mình.

Những bức vẽ và tác phẩm của tôi được lấy cảm hứng rất nhiều từ thiên nhiên, động vật, trừu tượng, tranh truyền thống và tranh dân gian. Tôi cũng hay đặt cho mình thử thách về nhiều thể loại và phong cách khác nhau. Đối với tôi phần quan trọng hơn cả trong mỗi tác phẩm là cảm giác trong quá trình thực hiện tác phẩm hơn là thành quả tác phẩm.

Miễn sao còn có đam mê trong người thì tôi vẫn luôn sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới.

Link portfolio:
Behance.net/5hadows

Cooked by Sơn Nguyễn