Happy_Jerk_ava

Happy Jerk

Bằng những sải bước, phần mông “đánh rắm” cùng nụ cười lấp lóm trên nếp quần, nhân vật Thằng Quần Què thể hiện nhân sinh quan tích cực trong cuộc sống cho dù bạn là ai và bạn đang ở đâu.

Cooked by Happy Jerk