Evergreen

Evergreen

Long (Artist Name: Evergreen) hiện tại sinh sống và hoạt động tại Sài Gòn, mình chọn vẽ và làm đồ chơi như một cách để truyền tải thông điệp. Sự hoà trộn từ cảm nhận của bản thân, những ý tưởng và hoạt động thể thao là cách mình vận hành.

Cooked by Evergreen