Dat_Le_av

Đạt Lê

Hiện Đạt đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc hiện tại là một Freelance Artist (t-shirt design, skate deck design, illustration,….). Bên cạnh đó Đạt cũng thích khai thác đề tài văn hoá truyền thống như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống,…

Bắt đầu công việc sáng tác từ 2014 và nguồn cảm hứng đến từ mọi thứ xung quanh Đạt. Mục tiêu làm việc là ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn nữa.

Mọi có thể follow Đạt qua instagram: @dalat999

Cooked by Đạt Lê