chewingroom (1)

Chewing Room

ChewingRoom Collective là một tập thể nghệ thuật, được thành lập bởi 4 thành viên ở Sài Gòn, Việt Nam. Thông qua concept về tế bào, tụi mình đang trên hành trình khám phá ra một tiếng nói chung, một phong cách thực hành nghệ thuật thống nhất giữa 4 cá thể khác nhau. Tụi mình tin rằng, nếu khi những cái tôi độc lập tìm được một nhịp điệu thì họ sẽ tạo ra được vô số những thứ hay ho.

Xem thêm về tụi mình tại https://www.instagram.com/chewingroomcollective/