ava_Banhmi

Amm Banh Mi

Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Banhmi, tất nhiên đấy không phải tên thật của tôi rồi, nhưng tôi sẽ cảm thấy thân thuộc khi được bạn gọi như vậy. Còn sau đây là một ít tóm tắt nhẹ về bản thân của tôi.

Tôi đã tốt nghiệp đại học ngành Graphic Design loại khá giỏi. Tuy nhiên do dòng đời đưa đẩy nên hiện tại tôi đang làm việc gõ đầu trẻ, bày các trò vui chơi giải trí liên quan đến vẽ. Còn thời gian rảnh thì tôi chỉ ngồi vẽ từa lưa, làm mấy đồ cắt dán, nặn đất sét các thứ cho vui nhà vui cửa.

Tiểu sử của tôi giản dị vậy thôi, cám ơn bạn đã quan tâm theo dõi.
Nice to meet you too!

Banhmi