alectruha_ava

alectruha

người ta hay nói ai vẽ tầm bậy, từa lưa, không rõ ràng thường dễ thương với mắc cười lắm!
alec cũng vẽ tầm bậy từa lưa doodle tá lả nhiều màu đây!
hehehe.

Cooked by alectruha